Merus Power julkaisi tiedotteen 20 miljoonan euron tilauksesta, jonka tarkoituksena on toimittaa suuri sähkövarasto uusiutuvan energian hankekehittäjänä ja rahastonhoitajana tunnetulle Taaleri Energialle. Cisionin PR Newswire -jakelun kautta saavutettiin halutut kohderyhmät ja luotiin tunnettuutta vihreää siirtymää edistävästä teknologiayrityksestä. Kasvavan pörssiyhtiön markkinointiviestinnän suurinta kohderyhmää ovat erityisesti vastuullisuutta arvostavat sijoittajat. 

”Olemme suomalainen, globaaleilla markkinoilla toimiva sähkövarastoihin ja sähkönlaaturatkaisuihin keskittyvä teknologiayhtiö. Tavoitteenamme on mahdollistaa kestävämpi ja energiatehokkaampi tulevaisuus. Nykypäivän sijoittajat ovat entistä kiinnostuneempia vastuullisuudesta. He sijoittavat yrityksiin, jotka pystyvät aidosti luomaan lisäarvoa yhteiskunnalle ja ympäristölle.  Meillä on hyvä asema, sillä liiketoimintamme ja tuotteemme osuvat tähän rakoon mainiosti”, kertoo Merus Powerin brändistä vastaava markkinointi- ja viestintäjohtaja Jonna Kannosto.

Merus Power pyrkii viestimään kohderyhmilleen mahdollisimman monikanavaisesti, jotta yritys tavoittaisi kaikenikäiset kohderyhmänsä asiakkaista sijoittajiin. Sijoittajasuhdeviestinnässään yhtiö käyttää myös sosiaalisen median kanavia, kuten Linkediniä, Facebookia sekä Youtubea. 

“Haluamme tavoittaa kohderyhmämme tehokkaasti. Olemme esimerkiksi luoneet verkkosivuillemme vain sijoittajille tarkoitetun osion, jossa kerromme liiketoiminnastamme ja tuloksistamme heitä kiinnostavalla tavalla. Myös kielellä on meille ja kohderyhmillemme merkitystä. Pyrimme viestimään pääsääntöisesti englanniksi, mutta sijoittajille viestimme myös suomeksi”, avaa Kannosto. 

Sijoittajaviestinnässä kohderyhmiä palvelee määrän sijaan laatu

Sijoittajille suunnatussa viestinnässä Kannosto kokee laadun tärkeämpänä tekijänä kuin esimerkiksi numeeristen tulosten maksimoinnin. Mahdollisimman laajan tavoittavuuden sijaan tavoitteena on tehdä kohderyhmälle aidosti hyödyllistä sisältöä.

”Sijoittajille suunnatussa viestinnässä on löydettävä heidän näkökulmastansa katsottuna oikea taso – mikä juuri tätä kohderyhmää kiinnostaa ja millä tavalla viesti kannattaa muotoilla. Sijoittajaviestinnässä ei esimerkiksi voi vähätellä tai liioitella. Viestintä ei myöskään saa heilutella pörssikurssia, vaan sen tulisi kuvastaa yrityksen todellista tilannetta”, valaisee Kannosto. 

Kannosto odottaa sijoittajaviestinnässä käytettävien työkalujen keventävän työtä nopeatempoisessa ympäristössä. Cisionin tiedotejakelu helpottaa esimerkiksi tavoitekohderyhmien saavuttamista.

”Cision on auttanut meitä rajaamaan hyvin tarkasti ne kanavat, joissa haluamme tiedotteemme julkaista. Myös lehdistötiedotteiden lähettäminen tiedotejakelujärjestelmästä on osoittanut toimivaksi. Sitä kautta ne napataan uutisiin herkemmin kuin toimittajille suoraan sähköpostia laittamalla”, Kannosto kertoo.

Yrityksen ensimmäisen PR Newswire kokeilun kansainväliset tulokset hämmästyttivät 

Cisionin tiedotejakelua aiemminkin hyödyntänyt Merus Power päätti ensimmäistä kertaa kokeilla kansainvälisen lehdistön saavuttamisessa Cisionin PR Newswire-jakelua. Sen kautta saavutetut tulokset yllättivät Kannoston kattavuudellaan.

”Olimme ottaneet Cisionin käyttöön heti listautumisen jälkeen. Siksi Cision oli meille järjestelmänä ja tiiminä tuttu, sillä olemme tehneet sitä kautta suomenkielistä viestintää tavoittaaksemme kotimaisen median. Olemme olleet tiedotejakelujärjestelmään tyytyväisiä, joten päätimme kokeilla sen kautta myös kansainvälistä jakelua”, kertoo Kannosto. 

Kokeilun ansiosta tiedote tavoitti lehdistön tehokkaasti ja sai laajan levikin. PR Newswire -jakelun kautta on mahdollista valita kohdemaat ja mediat tarkasti, ja Kannostolle tulikin kiinnostuneita yhteydenottoja ympäri maailmaa. Tulokset osoittautuivat odottamattomiksi, vaikka tiedotteen aiheen aavisteltiin olevan mediaa kiinnostava.

”Keräsimme tiedotteellamme hämmästyttävän hyviä tuloksia ja saimme useita haastattelupyyntöjä aiheemme tiimoilta. Olimme pyrkineet valitsemaan tarkkaan juuri tietyt maat, joissa halusimme tiedotteen leviävän. PR Newswire -jakelusta saimme myös kiinnostavaa dataa. Saimme esimerkiksi selville, että Aasiassa tunnuttiin seuraavan hyvin tarkasti eurooppalaisia viestintäkanavia”, iloitsee Kannosto. 

Tiedotejakelun ulkoistaminen helpottaa sijoittajasuhdeviestintää monipuolisesti

Tiedotejakelun ulkoistaminen vauhditti Merus Powerin sijoittajaviestinnän kansainvälistämisen ensiaskelia. Lisäksi Cisionin PR Newswire -jakelun ulkoistaminen auttaa ajanhallinnassa ja helpottaa työtä kiireellisen aikataulun ja paineiden keskellä. Kun tiedotejakelu tehdään yrityksessä itse, liittyy siihen monesti kaikenlaista opeteltavaa ja huomioitavaa. Ulkoistamalla tästä vaiheesta voitiin luopua. Kannoston mukaan tiedotteen ulkoistaminen Cisionin kautta tapahtui sujuvasti ja auttoi heitä aikataulullisesti äärettömän paljon.

”Suuri kiitos kuuluu tietysti Cisionin yhteyshenkilöllemme Villelle, joka oli apuna tiukoissakin tilanteissa. Paperilla tietyt kysymykset saattoivat vaikuttaa vaikeilta, mutta Villeltä saimme tarvittavan tuen ja avun, jotta pääsimme reippaasti eteenpäin kaiken kiireen keskellä. Tiedotejakelun helppouden lisäksi Cisionin palvelu oli hyvää ja kansainvälisenkin tiedotteen ulkoistamisesta jäi positiivinen kokemus”, Kannosto kiittelee.