Siirryimme vuoteen 2023 poikkeuksellisten aikojen saattelemana, mutta myös teknologisen kehityksen huimassa noususuunnassa. Sen ytimessä ovat esimerkiksi tekoälyn kehittyminen entistä etevämmäksi luovan työn apulaiseksi, korostunut tarve tietoturvalle sekä metaversumin mahdollisuudet sosiaalisen median kehitykselle. 

Teknologian murrokset haastavat viestinnän toimialaa ja yrityksiä, mutta samalla ne synnyttävät myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Myös luottamus ja vastuullisuus nousee arvoon arvaamattomaan alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Keräsimme yhteen kolme avaintrendiä, jotka määrittelevät tulevan vuoden käänteitä merkittävästi ja luovat suuntaviivoja viestinnän ammattilaisten työhön – niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. 

 

Tekoäly toimii luovan työn idearikkaana apulaisena 

Tekoälyn mahdollisuudet ällistyttivät kovimmatkin epäilijät vuonna 2022. Kansainvälinen viestintäteknologia otti huimia harppauksia, kun mitä mielikuvituksellisimpia kuvia luovan DALL-E 2:n ja tekstiä tuottavan ChatGPT:n kaltaiset työkalut sulauttivat itsensä osaksi visuaalista ja kirjoitettua viestintää. Luovan työn ammattilaisten ei kuitenkaan tarvitse pelätä menettävänsä työpaikkoja tekoälylle, mutta oman työn apulaisina alati kehittyvät työkalut ovat osoittautuneet verrattomiksi. 

 

“DALL-E2, Midjourney ja Stable Diffusionin luomat kuvat ovat huikean upeita, siksi ne saivat monet viestintäammattilaiset miettimään oman työn tulevaisuutta – ja toki myös uusia mahdollisuuksia. Kuvallisen viestinnän kasvu jatkui edelleen vahvana, mikä edellyttää yhä merkittävämpiä panostuksia viestijöiden visuaalisiin kykyihin. Tekoälytyökalujen tuomat jännittävät mahdollisuudet näkyivät erityisesti story board -työskentelyssä ja esitysmateriaalien kuvittamisessa”, kertoo viestintätoimisto Netprofilen perustaja ja viestintäkonsultti Christina Forsgård.  

 

Vuonna 2023 tekoäly kietoo itsensä entistä tiukemmin osaksi liiketoimintayksiköitä. Tulevaisuudessa sen avulla saadaan tehtyä entistä nopeampia ja parempia päätöksiä, ja sitä voidaan käyttää apuna riskienhallinnassa ja dataan perustuvissa päätöksissä. Tekoälyn hyödyntämisessä osana toimintaa on siis puolensa, vaikka lopullisen päätöksen tekee kuitenkin ihmisaivot.

 

”Tekoäly asettuu taloksi kaikkiin viestinnän huoneisiin. Se tuottaa sanoista kuvia ja lyhyestä kuvailusta kokonaisen artikkelin. Siitä tulee hyvä apuri ja sen tunteminen auttaa myös tunnistamaan deep fake -videoita. Viestintä on ammattina yhä stressaavampi, mutta renessanssineroksi ei kenenkään tulisi päätyä. Viestintä on joukkuelaji ja vaikka tekoäly tuottaisi tekstikehotteesta huikeita kuvia ja soljuvia tekstejä, niitä pyytää ajatteleva ihminen, joka viime kädessä päättää viestinnän sisällöstä, muodosta ja tavoitteesta”, toteaa Forsgård. 

 

Vastuullisen toiminnan merkitys kasvaa poikkeuksellisina aikoina – olennaisinta on luottamus organisaatioon  

Työelämä on murroksessa ja työtavat uudistuvat jatkuvasti. Vuonna 2023 tulemme keskittymään erityisesti tietoturvan merkitykseen ja organisaatioiden luottamuksen rakentamiseen. Organisaatioiden viestinnän tulee jatkuvasti olla varautunut haastaviin kriiseihin ja ulkoapäin tulevan informaatiovaikuttamisen torjuntaan. Kyberhyökkäykset lisääntyvät ja ne pakottavat muuttamaan olemassa olevia työskentelyprosesseja. 

 

”Vahva organisaatiokulttuuri ja siitä nouseva yhteinen tapa viestiä ovat myös vaikuttava keino, kun taistellaan informaatiovaikuttamista vastaan. Kyberturvallisuus on myös yhä enemmän viestijöiden työpöydällä. Viestijöiden tärkeimpiä ominaisuuksia ovat lahjomattomuus, rehellisyys ja faktan tarkistajan rooli. Valeuutisten aikakaudella viestinnän etiikan merkitys korostuu”, sanoo Viesti Ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo.  

 

Organisaatioviestinnän alalla tärkeimpinä teemoina pysyvät tulevana vuonna luottamuksen rakentaminen organisaation toimintaan. Sen edellytyksenä on ammattimaisuus, avoimuus ja vastuullisuus. Yritysten yhteiskuntavastuun osa-alueista vuonna 2023 korostuu erityisesti sosiaalinen vastuu.

 

“Viestinnän ammattilaisten mielestä yksi tärkeimmistä tulevan vuoden strategisista aiheista on kestävän kehityksen ja yhteiskunnallisen vastuun viestiminen. Jälkimmäiseen liittyvät niin sanotut DEI-teemat. Suomalaiset viestijät seuraavat näistä käytävää keskustelua aktiivisesti, mutta toistaiseksi ne eivät näy kovin paljon yritysten ja organisaatioiden viestinnässä. Uskon, että vuoden 2023 aikana nämä nousevat entistä vahvemmin agendalle”, toteaa Jarno Forssell, ProComin toimitusjohtaja. 

 

Digitalisaatio on voimaannuttanut asiakkaita ja kuluttajia suhteessa toimittajiin ja tuottajiin, joten markkinointia ja ansaintalogiikoita on täytynyt miettiä uudesta vinkkelistä. Syvällinen asiakasymmärrys ja asiakaskeskeisyys kehittämisen ajurina ovat entistä tärkeämmässä roolissa. Vastaavan trendin puolesta puhuu myös Nilla Hietamäki, Metsäkeskuksen puheenjohtaja ja Julkisen alan viestijät ry:n viestintä- ja asiakkuusjohtaja kertoessaan metsäalan muutoksesta. 

 

“Vastuullisuus, kestävyys, avoimuus, vuorovaikutus ja monimutkaisista asioista kertominen ymmärrettävästi ja kiinnostavasti ovat tärkeitä asioita niin omalla kuin toki muillakin aloilla.  Organisaatiolähtöisyyden pitää kaikilla aloilla muuttua asiakaslähtöisyydeksi.” 

 

Sosiaalisen media otti lisäbuustin TikTokista – matka metaversumiin voi alkaa 

Vuotta 2022 siivittivät TikTokin nousu ja Twitterin alamäki. Samalla kun Twitterin käyttäjät etsivät itselleen uutta alustaa yhteiselle tajunnanvirralle, tuli TikTokista aloittelevien artistien ponnahduslauta, meemivideoiden syntysija ja uusien sukupolven hakukone. Loputtomien suositusten virta on nostanut TikTokin entistä suuremmaksi vaikuttajaksi kulutusvalintojemme taustalla.

 

”Tänä vuonna olen saanut puhua TikTokista isoille yleisöille, pienille yleisöille, viikoittain, ehkä jopa päivittäin. Vuosi 2022 on vakiinnuttanut TikTokin aseman osana mediapalettia. Saattaa jopa olla rohkeampaa jättää se kokonaan pois keskusteluista”, sanoo Kurion Creative Director ja Co-Founder Jari Lähdevuori. 

 

TikTok on muiden sovellusten lailla alkanut hyödyntää laajennettua todellisuutta osana sosiaalisen median kokemusta. Vuonna 2022 se toi esille myös Snapchatista ja Metan sovelluksista tutut avatarit, joiden avulla käyttäjä voi luoda itsestään virtuaalisen näköisversionsa ja lähteä tutkimaan metaversumia. Vuosi 2023 nähdäänkin digikaksostemme neitsytretkenä kohti kolmiulotteista sosiaalisen median maailmaa.  

 

”Vuosi 2023 tulee olemaan sillanrakennusta sosiaalisen median ja metaversumin välillä. Gartnerin ennustusten mukaan neljännes ihmisistä viettää vuonna 2026 vähintään tunnin metaversessä – sosiaalisia suhteita, shoppailua, opintoja ja töitä hoitaen. Itse ennustan ensi vuodesta avatarin vuotta. Metaverse on rakennettu vahvasti avatarien päälle. Myös somekanavat ovat ottaneet ne omikseen – ovathan avatarit olleet käyttäjille tuttuja jo kaksiulotteisessa maailmassa. Siksi avatarit tarjoavat mielenkiintoisen sillan kohti kolmiulotteisuutta. Sinun oman siirtymäsi web 2.0:sta web 3.0:aan”, kertoo Lähdevuori.

 

Entä miksi ajatusjohtajuudesta tulee viestintästrategioiden pakollinen pilari? Lue lisää media- ja viestintämaailmaa mullistavista trendeistä vuoden 2023 trendiraportistamme.