Tekniikan Akatemia -säätiö pyrkii jatkuvasti kehittämään viestintäänsä laadukkaammaksi, jotta haastavanakin pidetty kansainvälinen teknologiasta kiinnostunut yleisö saataisiin pysymään mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa. Kahden vuoden välein jaettavan Millennium-palkinnon avulla halutaan lisätä sekä teknologian tuntemusta, että innostaa uusia yleisöjä tekniikan pariin. Ansaitun median merkitys ja viestinnän jatkuva kehittäminen ovat tavoitteiden saavuttamisen kannalta yhä tärkeämmässä roolissa.

”Tekniikan Akatemia (TAF) on suomalainen, vuonna 2003 perustettu riippumaton säätiö, jonka tavoitteena on edistää elämänlaatua parantavia innovaatioita ja tarjota neutraali yhteistyöfoorumi elinkeinoelämälle, tiedeyhteisölle ja valtiollisille toimijoille. Haluamme myös kannustaa nuoria tekniikan ja luonnontieteiden pariin”, kertoo TAF:n viestintäpäällikkö ja TAF:n viestintävaliokunnan sihteeri Eriikka Käyhkö

TAF jakaa joka toinen vuosi kansainvälisen Millennium-teknologiapalkinnon. Palkinto myönnetään ihmiskunnan elämänlaatua parantaneelle, kestävää kehitystä edistävälle teknologiselle innovaatiolle. Kansainvälisen suomalaispalkinnon suojelija on tasavallan presidentti.  

”Palkinnon voitti viimeksi professori Martin Green hyötysuhteeltaan ylivoimaisen aurinkopaneelitekniikan kehittämisestä ja vuonna 2020 David Klenerman ja Shankar Balasubramanianin tekniikasta, jonka avulla geenejä voi kuvata aikaisempaan verraten huikealla nopeudella”, Käyhkö sanoo. 

Viestintää kehitetään datan ja kumppaneiden avulla

Kulunut vuosi oli viestinnällisesti hyvin menestyksekäs ja kiinnostava, sillä TAF teki aiemmasta poiketen omia sisältöjä verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan viikoittain. Millennium-palkinnolla on käytössään kaikki perinteiset sosiaalisen median kanavat ja verkkosivulla oleva blogi. TAF kehittää jatkuvasti sekä maksettua että orgaanista viestintäänsä järjestelmistä saatavan datan avulla.  

”Vuoden aikana onnistuimme muun muassa ylittämään uutiskynnyksen useita kertoja kansainvälisessä laatumediassa, kuten Reutersilla ja The Toronto Starsissa. Cision toimii meille hyvin siksi, että saamme muun muassa sieltä oman viestintämme kehittämisen kannalta hyödyllistä dataa ulos”, kertoo Käyhkö.  

Etenkin Millennium-teknologiapalkinnon tavoittavuutta ja suosiota mitataan erilaisten järjestelmien avulla. TAF:ille on tärkeää, että hakukoneet löytävät, lukevat ja suosittelevat sivustoa korkealle. Sisältöjä kehitetään jatkuvasti ja tällä hetkellä prioriteettina on ryhmitellä tulevia sisältöjä uudella tavalla, ja tehdä erilaisia ja tutkitusti hakukoneystävällisiä tekstityyppejä kertomaan Millennium-palkinnosta. 

”Pelkkää maksettua isoa näkyvyyttä on varaa tehdä vain todella suurilla yrityksillä. Siksi meidän kannattaa satsata enemmän strategiamme kannalta laadukkaisiin sisältöihin, tietyssä määrin juttujen muotoon, ryhmittelyyn ja niiden hakukoneoptimointiin, sekä ennen kaikkea erinomaisiin yhteistyöverkostoihin”, sanoo Millennium -teknologiapalkinnon viestinnän assistentti Minna Zaknoun

Kuluneen vuoden aikana TAF myös osallisti viestintään kumppaneitaan aiempaa enemmän. TAF tekee yhteistyötä suurten yrityskumppaneiden lisäksi tiedeyliopistojen sekä valtiollisen sektorin ja erilaisten tekniikan alan verkostojen ja etujärjestöjen kanssa. Kaikilla on sama agenda – tekniikan ala halutaan pitää Suomessa jatkossakin kilpailukykyisenä. Lisäksi ihmisiä halutaan oivalluttaa siihen, että tekniikan avulla on mahdollista parantaa maailmaa hyvin konkreettisesti unelmoinnin sijaan.  

”Kansainvälinen palkintoviestintä on eräänlainen joukkuelaji, jossa kisaavat mukana TAF:n tiimin ohella myös kumppanit. Yksi suurimpia voimiamme – ja metriikkammekin kannalta prioriteettejamme – onkin kumppanuusverkostomme kanssa näkyminen. Viestinnällisessä yhteistyössä meitä kiinnostaa myös kumppaneilta saatu dataan pohjautuva palaute, jotta voimme analysoida millaista sisältöä kannattaa tuottaa jatkossakin”, kertoo Käyhkö. 
 

Kansainväliset mediaosuma nousivat merkittävästi – Cisionin PR Newswire-palvelu kasvatti näkyvyyttä vaativassa markkinassa 
 

Kun Millennium-palkinto myönnetään voittajalle, tekee TAF siitä aina myös tiedotteen. Kuluneena vuonna 15 kielellä tehdyn voittajatiedotteen avausprosentit kasvoivat huomattavasti aikaisempaan verrattuna. Norjassa ja Ruotsissa tiedotteen avausprosentti oli 50 prosentin tuntumassa ja peräti kuuden tiedotteen avausprosentti oli 40. Tiedotteen jakelu selvästi onnistui ja palkintouutinen kiinnosti toimittajia. Pitkäaikaisseurannasta voidaan huomata, että uutisointiin vaikuttaa aina myös voittajan kotimaa.  

”Tänä vuonna voiton vei hieman sivussa oleva Australia, mutta silti palkintouutinen nettosi yli 800 kansainvälistä mediaosumaa, kun edellisellä kierroksella pysyteltiin 500 tuntumassa. Pitkäjänteinen työ omien sisältöjen parissa kannatti ja sillä oli varmasti oma roolinsa tiedotteen levityksen onnistumisessa. Lisäksi hyödynsimme Cisionin Yhdysvaltojen newswire-työkalua, joka auttoi meitä selvästi kasvattamaan näkyvyyttä haastavassa markkinassa. Seuraavan kerran käytämme tiedotejärjestelmää 1.4. alkavan uuden 2024 vuoden palkintokierroksen globaalissa nimeämisprosessissa", Käyhkö sanoo.  

Cisionin ulkoinen mediajakelu ja PR Newswire -palvelu ovat myös tehneet TAF:in viestintä- ja tapahtumatoiminnasta joutuisampaa. Jakelun ulkoistaminen on mahdollistanut heille omien resurssien käyttämisen merkityksellisempiin tehtäviin.   

”Tapahtumajärjestäminen on äärimmäisen intensiivistä projektityötä ja tehtävää on paljon. Onhan se yksi huoli siinä kiireessä vähemmän, kun ei tarvitse itse lähettää tiedotetta juuri silloin, kun rytinä on kovimmillaan. Cisionin tiedotejakelutyökalu auttaa meitä muun muassa tässä”, summaa Zaknoun. 

Tarvitsetko apua kansainvälisen näkyvyyden saamisessa? Lisätietoja maailmanlaajuisesta jakelupalvelustamme PR Newswire