toukok. 17, 2022 / in Sijoittajaviestintä / by Oskar Larsson

Moni meistä ei tule ajatelleeksi, että arkemme pyörii kaivostoiminnan ja -teknologian avulla. Tämän päivän teknologiantäyteinen maailma ei toimisi ilman erilaisia mineraaleja ja metalleja, joiden hankkimisessa kaivostoiminta on avainasemassa. Monille kaivoksista saattaa tulla mieleen vain pimeät luolastot tai Talvivaaran kipsisakka-altaat. Metso Outotec haastaa tätä mielikuvaa.  

Metso Outotecin vastuullisen liiketoiminnan kehittämisen johtaja Kaisa Jungman tutki diplomityössään Metson toimitusketjujen kestävyyttä vuonna 2007. Työ vei mukanaan, ja Jungman on työskennellyt kestävyysteemojen parissa nykyisellä Metso Outotecillä siitä lähtien. Uralle on mahtunut useita eri rooleja yrityksessä. Tällä hetkellä Jungman keskittyy liiketoimintojen tukemiseen kestävyys- ja vastuullisuuskulmalla.   

Metso Outotec on suomalainen kaivosalan ja mineraalien käsittelyn menestystarina, joka operoi globaalisti yli 50 maassa, ja jolla on yli 15 000 työntekijää. Yritys toimii kaivosteollisuudessa ja tarjoaa erilaisia teknologioita kivenmurskaukseen, mineraalien jalostamiseen, erotteluun ja sulattamiseen. Näiden lisäksi toimenkuvaan kuuluu laitteiden palvelu- ja huoltotoiminta. Mutta millaisia toimia Metso Outotec on tehnyt vastuullisuuden eteen? 

Käsitys vastuullisuudesta on muuttunut

Metso Outotec on panostanut toimitusketjujen vastuullisuuteen ja kehittänyt oman tavan mitata kaivosteknologioidensa ympäristöhyötyjä asiakkaalle. Oman teknologian kehittämisen lisäksi yhtiö auditoi toimitusketjujaan jatkuvasti. Yritys on tehnyt paljon työtä saadakseen toimittajat sitoutumaan kestävän kehityksen periaatteisiin.  

”Meillä on tuhansia raaka-aine- ja komponenttitoimittajia yli 50 maassa. Teemme näille toimittajille auditointeja, joissa tarkastellaan esimerkiksi sosiaalista vastuuta ja optimoidaan ympäristötehokkuutta”, Jungman kertoo. 

Ennen vastuullinen liiketoiminta oli suppeampaa ja keskittyi lähinnä lupien hakemiseen ja kulujen mittaamiseen. Nykyään keskustelu on paljon laaja-alaisempaa, ja huomio on esimerkiksi sellaisissa teemoissa kuin hiilineutraalisuustavoitteet ja niiden saavuttaminen. Alan yrityksissä tehdään monipuolista raportointia, jotta tavoitteiden etenemistä voidaan seurata ja siitä viestiä.  

Myös Metso Outotec tekee vuosittain kattavia vastuullisuusraportteja, joista ovat kiinnostuneet niin sijoittajat kuin asiakkaatkin. Jungmanin mukaan vastuullisuus nähdään tänä päivänä kilpailuvalttina ja erottautumistekijänä.  

”Monet asiat vastuullisuuteen liittyen koettiin aiemmin vaikeiksi ja raskaiksi eikä niiden rahallista hyötyä osattu useinkaan tunnistaa. Nyt vastuullisuudella haetaan parempaa kilpailuasemaa ja erottautumista kilpailijoista. Tekemisellä on siis linkki liiketaloudelliseen hyötyyn ja kustannustehokkuuteen”, Jungaman sanoo.  

Planet Positive – uusi näkökulma vastuullisuuteen  

Metso Outotec lanseerasi viime vuonna Planet Positive -viitekehyksen, jonka tarkoitus oli luoda oma tapa arvioida yrityksen tuotteita ja verrata niitä markkinoilla oleviin kilpaileviin teknologioihin. Arviointiin luotiin raja-arvot jätteille, hiilidioksidipäästöille, energian ja veden kulutukselle sekä siihen, miten paljon hiiltä tuotteeseen on sitoutunut. 

Planet Positive syntyi myös tarpeesta kertoa asiakkaille, miten päästöjä voi vähentää käyttämällä tiettyä teknologiaa. Nyt valikoimassa on reilusti yli sata Planet Positive -tuotetta, jotka tukevat Metso Outotecin asiakkaita heidän kunnianhimoisissa kestävän kehityksen tavoitteissaan.  

”Käytännössä se tarkoittaa sitä, että olemme asettaneet vähimmäisarvot sille, miten paljon tuotteen pitää vähentää asiakkaan ympäristökuormaa tietyissä kategorioissa. Vaatimuksena on, että vähintään yhden vähennykselle asetetun raja-arvon tulee ylittyä. Vertailemalla kahta eri teknologiaa tutkimusten ja olemassa olevan datan avulla, pystymme arvioimaan keskimääräisiä parannuksia, jotka asiakkaamme voivat saavuttaa valitsemalla tuotteita Planet Positive  
-portfoliostamme”, Jungman selvittää prosessia.  

Vastuullisuuden laaja skaala  

Metso Outotecillä vastuullisuus alkaa turvallisuudesta. Kun käsitellään valtavia murskaimia ja teollisia koneita, on työturvallisuus jokaisen mielessä. Koneisiin liittyy myös muita keskeisiä vastuullisuuselementtiä kuten energian- ja vedenkulutus ja huolto liiketoiminta.  

Jungmanin mukaan kivenmurskauslaitteiden elinkaaren aikaisesta energian- ja vedenkulutuksesta sekä päästöistä reilusti yli 90 % syntyy, kun laite on asiakkaalla käytössä. Tällöin suurin vaikutus tehdään jo olemassa olevien Planet Positive -portfolion tuotteiden ja palveluiden avulla sekä kehittämällä entistä ympäristötehokkaampia tuotteita ja palveluita. 

”Kaivokset sijaitsevat usein hyvin etäällä kaupungeista, kuten metsäalueilla ja vuoristoissa, jossa ei ole sähköverkkoa aina tarjolla. Näissä tilanteissa sähkö voidaan tuottaa esimerkiksi dieselkäyttöisillä generaattoreilla, jolloin energiatehokkuus on avain päästöjen vähentämiseen. Monet kaivokset toimivat myös alueilla, joissa vedestä voi olla pulaa tai sitä on liikaa. Ratkaisut tehokkaaseen vedenkäyttöön ovat myös avainasemassa portfoliossamme”, selventää Jungman.  

Yrityksen ylläpitämä laitteiden huoltotoiminta on myös osa kiertotaloutta. Kun koneet ovat käytössä vuosia tai jopa vuosikymmeniä, täytyy niistä pitää hyvää huolta ja pidentää käyttöikää niin pitkään kuin mahdollista. Samalla koneiden vanhoja osia voidaan ottaa talteen ja niissä käytettyjä materiaaleja voidaan uusiokäyttää.  

Vastuullisuusteemoista tällä hetkellä eniten maailmalla puhututtaa ilmaston lämpeneminen ja biodiversiteetin heikentyminen. Metso Outotec on myös sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä omassa toiminnassaan sekä Science-Based Targets -aloitteen tavoitteeseen pysäyttää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.  

”Vastuullisuus ja pyrkimys entistä kestävämpään toimintaan on päättymätön matka. Tavoitteenamme on löytää ongelmakohtiin jatkuvasti uusia ratkaisuja sen tueksi”, Jungman summaa. 

 

Viimeisimmät julkaisut

Cisionin blogit

 • Mediasuhteet ja PR

  Saa uusimmat päivitykset PR:n, viestinnän ja markkinoinnin parhaista käytännöistä.

 • Cisionin kuulumisia

  Cisionin kuulumisia. Lue uusimmat tuoteuutiset

 • Sijoittajaviestintä

  Ajatusjohtajuus ja viestintästrategia johtajilta johtajille

 • Luokittelematon

  Blogi medialle ja mediasta, jossa on trendejä, vinkkejä, työkaluja, mediasiirtoja ja paljon muuta.