Viime vuonna Tukholman pörssi oli Euroopan aktiivisin ja siellä koettiin listautumisvimmaa, millainen tilanne Suomen pörssissä oli?

Tukholma oli viime vuonna listautumisissa Euroopan aktiivisin pörssi sekä lukumäärillä että kerätyillä pääomilla mitattuna. Tukholman 170 yhtiön listautumista voi verrata verrata esimerkiksi Saksaan, jossa oli viime vuonna 24 listausta. Helsingin pörssiin listautui myös ennätykselliset 29 uutta yhtiötä vuonna 2021. Suurin osa uusista yhtiöistä otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North -kasvumarkkinalle. Tällä hetkellä listautumisen liittyvä ekosysteemi toimii hyvin Suomessa, jossa meillä on paljon osakkeita joko rahastojen kautta tai suoraan omistavia aktiivisia yksityissijoittajia. 

Monissa muissa Euroopan maissa yksityissijoittajia ei ole yhtä paljon eikä kotitalouksien kiinnostus osakemarkkinoita kohtaan ole ylipäätänsä samalla tasolla. Pörssistä on tullut varteenotettava vaihtoehto ei pelkästään suurille vakiintuneille yhtiöille, vaan myös nuorille kasvuyhtiöille. Lisäksi viime vuosikymmenen aikana neuvonantajat ovat hankkineet kokemusta listautumisanneista ja ovat hyvin rutinoituneita yritysten listautumisprosessien hoitamisessa.

Millainen listautumisilmapiiri on juuri nyt?

Nyt on selvästi erilainen listautumisilmapiiri kuin viime vuonna, koska markkinat ovat arvaamattomammat. Jos meillä olisi ongelmana vain inflaatio, olisimme luultavasti kyenneet käsittelemään sitä, mutta nyt meillä on myös geopoliittinen tilanne, Ukrainaan liittyvät hyvin ikävät tapahtumat, Nato-kysymys ja niin edelleen. Lisäksi toimitusketjuissa on jatkuvia ongelmia. Maailma kokee nyt kasvukipuja tavalla, jollaista emme ole koskaan ennen kokeneet. Kaiken kaikkiaan sen vuoksi listautumisilmapiiri on epäsuotuisampi, koska arvostustasojen asettaminen on vaikeampaa ja kestää hetken ennen kuin markkinat sopeutuvat uusiin hintatasoihin.

Mitä pitäisi tapahtua markkinoilla, jotta näkisimme lisää listautujia?

Monet yhtiöt valmistautuvat parhaillaankin listautumiseen; useat listautumisprosessit odottavat markkinatilanteen rauhoittumista ja makrotalouden paranemista. Markkinoiden epävarmuudesta huolimatta  meillä on näköpiirissämme lähikuukausina Suomessa muutaman vahvan jo vakiintuneen yhtiön listautuminen sekä teknisiä listautumisia. Yhtiöitä on myös todennäköisesti siirtymässä First Northista päämarkkinalle markkinatilanteesta riippumatta.

Miten varmistatte listautuvien yhtiöiden laadun?

Tavoitteenamme on, että pörssissä on mahdollisimman monta vaatimukset täyttävää yhtiötä eikä yhtiöiden lukumäärä ole sinänsä itseisarvo. Haluamme varmistaa, että listausprosessi on listautuville yhtiöille ennakoitava ja hallittavissa. Yhtiön liiketoiminnan kannattavuuden arviointi ei sen sijaan kuulu listautumisissa pörssille. Pörssin tehtävä on varmistaa se, että yhtiö täyttää pörssin vaatimukset, kuten onko yhtiöllä käyttöpääomia vaadituiksi kahdeksitoista kuukaudeksi. Vastuu yhtiön liiketaloudellisten näkymien kartoittamisesta on sijoittajilla ja neuvonantajilla, joiden on varmistettava, että sijoittajilla on oikeat tiedot. Yhtiön liiketoiminnan arviointi kuuluu siis sijoittajille, neuvonantajille ja omistajille, kun taas meidän tehtävänä on varmistaa, että yhtiöllä on kaikki prosessit kunnossa pörssitaivalta varten.

Päivitimme juuri First North -listalleottokriteereitämme markkinapaikan luottamuksen, uskottavuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Nyt kaupankäynnin kohteeksi otettavilla yhtiöillä on täytynyt olla liiketoimintaa vähintään 12 kuukauden ajan ennen listautumista. Tätä vaatimusta on korotettu aiemmasta kuudesta kuukaudesta. Toiseksi ylimmän johdon ja hallituksen vaaditun pätevyyden varmistamiseksi hallituksen jäsenten ja ylimmän johdon enemmistön tulee olla toiminut tehtävässään vähintään kolme kuukautta ennen listautumista ja osallistunut vähintään yhden tilinpäätöksen tai muun taloudellisen raportin valmisteluun. Tämä vaatimus lisättiin, jotta First Northilla on samat kriteerit kuin päämarkkinalla. 

Vaikka käytännössä suomalaiset yhtiöt ovat täyttäneet nämä vaatimukset jo tähän mennessäkin, niiden lisääminen sääntöihimme selkeyttää listausprosessia. Nasdaq Helsinki on lisäksi tehnyt First North -sääntökirjaan muutoksia mahdollistaakseen osuuskuntien listauksen First Northiin. Uusi osuuskuntasegmentti tarjoaa paitsi sijoittajille uusia mielenkiintoisia sijoituskohteita myös osuuskunnille uuden tavan hankkia pääomia sekä luo osuuskunnan osuuksille tehokkaan markkinapaikan.

Tarkistatteko listalle otettaville yrityksille asetettavia vaatimuksia?

Tarkistamme sääntöjämme jatkuvasti ja olemme oppineet paljon pohjoismaisilla markkinoillamme useiden listauksien seurauksena. Kriteerien kehittämisen tarkoituksena ei ole olla mullistaa markkinoita, vaan pikemminkin se on pitkän aikavälin kehityksen aikaansaannosta. Pyrimme nostamaan rimaa yrityksille ennakoitavalla ja hallittavalla tavalla. Meidät yhdistetään usein MAR:iin (Market Abuse Regulation), mutta MAR-vaatimukset tulevat EU-sääntelystä, joita valvomme Finanssivalvonnan alaisuudessa.

Mitä vaaditaan pörssiyhtiöiltä, jotta ne saavat näkyvyyttä mediassa ja alan keskusteluissa?

Kun listautumisia on paljon, kaikkien yhtiöiden voi olla vaikeaa saada näkyvyyttä. Suomessa kaikista pörssiin tulleista uusista yhtiöistä on lehdistössä kuitenkin kirjoitettu kiitettävästi, koska listauksia ei ole samassa määrin kuin esimerkiksi Ruotsissa. Siitä huolimatta yhtiöillä tulee kuitenkin olla hyvin suunniteltu IR-strategia. Meillä oli nousumarkkina pitkään, jolloin helposti tuudittauduttiin ajatukseen, että sijoittajia saa helposti. Tällä hetkellä yhtiöiden on panostettava enemmän tavoittaakseen sijoittajat ja yhtiöllä on oltava selkeä strategia asemointiinsa. Pandemian aikana sijoittajatapaamisia ei voitu järjestää, mutta nyt sijoittajat haluavat tavata yritysjohtoa kasvotusten ymmärtääkseen, millaisiin yhtiöihin he sijoittavat.

Sekä Nasdaq että Cision tarjoavat useita IR-työkaluja yhtiöiden näkyvyyden parantamiseksi. Vaikka volatiileilla markkinoilla on paljon vaikeampaa saada viestejään läpi, siitä ei pidä lannistua. Päinvastoin. Yhtiöiden tulee rakentaa selkeä strategia ja tehdä töitä sen eteen. On edelleenkin monia sijoittajia, jotka haluavat löytää sijoituskohteita ja uskovat markkinoilla tapahtuvaan korjaukseen. Siksi on tärkeää asemoida yhtiö oikealla tavalla sijoittajien suuntaan.

Miten yritykset voivat tehdä ennakoivaa IR-työtä?

Edellä mainittujen asioiden lisäksi on joitakin ESG-mittareita, jotka ovat suhteellisen uusia Euroopassa, mutta ovat vakiintumassa Yhdysvalloissa. ESG ei ole enää vain suurten yhtiöiden asia, vaan on kaikkien yhtiöiden agendalla. Pienemmillä yhtiöillä ei ehkä ole resursseja tai henkilöstöä vastuullisuusasioiden hoitamiseen, mutta silloin yhtiöiden tulee miettiä niitä keinoja miten toimia. Pääomat kohdistuvat vastuullisuusasioita hyvin hoitaville yhtiöille ja jos sen eteen ei tee mitään, voi menettää pääomia. Jatkossa on siten entistä tärkeämpää, että yhtiöt viestivät vastuullisuusasioistaan hyvin. Auttaaksemme yhtiöitä näkyvyyden lisäämisessä toimme markkinoille Nasdaq Green Equity -merkinnän niille yhtiöille, jotka ovat kiinnostuneita korostamaan vihreää liiketoimintastrategiaansa.

Millainen muutos yritykselle listautuminen on?

Nasdaq First North -kasvumarkkinalle listautuessa hyvin hoidetulle yhtiölle muutos ei ole valtava. First North on kasvanut valtavasti ja vakiinnuttanut asemansa sekä institutionaalisten sijoittajien että neuvonantajien keskuudessa. Aloittaessani vuonna 2013 listautumisten parissa First North -markkinapaikalla oli Ruotsissa 60 yhtiötä ja kolme Suomessa. Nykyään kaupankäynnin kohteena on Pohjoismaissa yli 500 yhtiötä, joista 52 Suomessa. Se on mielenkiintoista, koska tavoitteenamme ei ole, että yhtiöt rynnivät kaupankäynnin kohteeksi. Monet yhtiöt haluavat listautua ensin First Northiin ja kasvaa siellä päämarkkinan yhtiöksi. Tällaisen loikan päämarkkinalle on tehnyt noin 120 yhtiötä Pohjoismaissa, joista 13 Suomessa.  

Entäpä kuinka suuri muutos on siirtyä First Northista pörssilistalle?

Se riippuu aina yhtiöstä. Jo First North -vaatimukset voivat olla pienelle yhtiölle haastavia. Mutta esimerkiksi IFRS-tilinpäätöskäytäntö ja hallinnointikoodin julkaiseminen eivät ole vaatimuksia First Northilla. Monet yhtiöt julkaisevat hallinnointikoodin osoittaakseen olevansa valveutuneempi yhtiö. Siksi tarjoamme myös First North Premier -segmenttiä, jossa vaaditaan IFRS:ää ja hallinnointikoodia. First Northia ja päämarkkinaa yhdistää se, että yhtiön tiedonannon tulee noudattaa MAR-sääntöjä. Pörssiyhtiöksi siirtyminen vaatii yhtiöltä aina sopeutumista, mutta kaiken kaikkiaan First Northin listalleottokriteerit ovat hieman kevyemmät kuin päämarkkinalla sekä itse listausprosessi on lyhyempi ja tehokkaampi. Listautumisen yhteydessä tärkeintä on kuitenkin tarpeen muuttaa viestintätapaa. Yhtiö ei ehkä voi kertoa asioistaan yhtä vapaasti, mutta voi kuitenkin edelleen kommunikoida. Yhtiön on aina löydettävä sopivat rutiinit.

Kuinka vaativa listautumisprosessi on?

Aiemmin markkinoilla ei ollut paljon kokemusta listautumishankkeista, mutta nyt tilanne on ollut parempi jo vuosia. Suomessakin on monia, joilla on kokemusta pörssiyhtiöiden hallitustyöskentelystä, prosessin läpikäyneitä talousjohtajia ja sijoittajia. Sitä osaamista kannattaa jakaa muillekin. Lisäksi neuvojanantajat ovat hyvin asiantuntevia. Yhtiön tulee alkaa valmistautua listautumiseen vähintään vuotta aiemmin. Yhtiö voi aloittaa tekemällä GAP-analyysin kartoittaakseen, mikä tämän päivän tilanne on verrattuna listautumisen yhteydessä vaadittuun. Yhtiön tulee sen jälkeen tehdä töitä aukon korjaamiseksi vähitellen. Mitä tulee itse listautumisprosessiin liittyviin kysymyksiin, meihin Nasdaqissa voi aina olla yhteydessä. Neuvomme mielellämme prosessin eri vaiheista. Listautumiseen kannattaa varata kaksitoista kuukautta, mikäli yhtiön ei tarvitse siirtyä IFRS-tilinpäätöskäytäntöön: tuolloin prosessi kestää kauemmin. Joten kaikki riippuu vähän siitä, mitä yhtiö itse haluaa tehdä.