Globaali johtoryhmä vastaa strategian ja toimintojen suunnittelusta sekä toteutuksesta kaikissa Cision-maissa.

Abel Clark
Toimitusjohtaja
Abel Clark tuli Cisionille vuonna 2020 toimitusjohtajaksi, ja hän valvoo johtoryhmää kaikessa liiketoiminnassa maailmanlaajuisesti. Ennen Cisionille tuloaan Abel oli TruSightin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. TruSight on johtavien rahoituspalveluyritysten tukema start-up-yritys, joka perustettiin muuttamaan kolmannen osapuolen riskienhallintaa. Hänen johdossaan yritys saavutti nopeasti markkinoiden hyväksynnän ja laajemman asiakaskunnan, mikä suuntasi yrityksen pitkäaikaiseen menestykseen.

Aiemmin Abel oli globaali pääjohtaja Thomson Reutersin 5,5 miljardin dollarin rahoitusosastolla, joka palvelee 40 000 asiakasta yli 100 maassa. Hänen keskittymisensä kasvumahdollisuuksiin, resurssien allokointiin, liiketoiminnan yksinkertaistamiseen ja siirtyminen tuotekeskeisyydestä asiakaskeskeiseen liiketoimintaan johtivat lisääntyneeseen orgaaniseen kasvuun ja merkittävään tuottojen lisääntymiseen. Ennen rooliaan rahoitusosastolla Clark johti 1,8 miljardin Marketplace-kauppajärjestelmäliiketoimintaa, jolloin hän johti globaalin valuuttaliiketoiminnan muutosta ja uudelleensijoitusta markkinajohtajuuden ja kestävän kasvun saavuttamiseksi. Aiemmin hän oli Thomson Reuters Corporationin strategiajohtaja ja johtokunnan jäsen.

Abelilla on MBA-tutkinto London Business Schoolista ja ylempi insinööritutkinto Southamptonin yliopistosta, Englannista.
Prasant Gondipalli
Varatoimitusjohtaja/talousjohtaja
Prasant Gondipallilla on yli 15 vuoden kokemus laskentatoimesta ja rahoituksesta konsultointi- ja yritysmaailmassa. Talousjohtajana hän vastaa Cisionin rahoitus- ja laskentatoiminnoista.

Ennen Cisionia Gondipalli oli Platinum Equityn Senior Vice President of Portfolio Operations. Hän oli myös Key Energy Servicesin Senior Vice President Transformation ja BlueLine Rentalin Vice President, Corporate Controller/Treasurer/Business Transformation. Ennen siirtymistään yhtiöihin Gondipalli työskenteli Alvarez & Marsalilla rakenneuudistusten parissa.

Gondipalli on CPA-sertifioitu tilintarkastaja ja suoritti BBA-tutkintonsa Emoryn yliopistossa. Hän asuu vaimonsa ja lastensa kanssa Chicagossa.
Nicole Guillot
President, EMEIA, Canada & LatAm
Nicole Guillot on Cisionin President, EMEIA, Canada & Latam. Roolissaan hän johtaa Cisionin kaiken tulevan ja lähtevän sisällön maailmanlaajuista strategiaa sekä Kanadan ja Latinalaisen Amerikan operatiivisia ja strategisia toimia. Nicolen ura on kulkenut kaikkien uutis- ja tietoalan eri liiketoiminta-alueiden poikki. Hän on toiminut Kanadassa yritysjohtajana ja ensisijaisena edustajana vuodesta 2016 asti. Ennen kuin Cision osti Canada Newswiren (PR Newswiren kautta), Nicole oli Canada Newswiren toimitusjohtaja. Hän aloitti työnsä tässä tehtävässä vuonna 2013, toimittuaan kaksi vuotta PR Newswiressa nimikkeellä Senior Vice President, Global Products.

Nicolea kiinnostaa erityisesti työ, joka uudistaa niitä tapoja, joilla jakelemme ja kulutamme sisältöä digitalisissa ympäristöissä. Hänen painopisteensä on päätöksenteon pohjaksi kelpaavaa tietoa tuottavassa analytiikassa.

Nicole on valmistunut Ottawan yliopistosta ja toimii Ontarion Torontossa.
Maggie Lower
Globaalin markkinoinnin johtajana
Maggie Lower aloitti työnsä globaalin markkinoinnin johtajana Cisionilla vuonna 2020. Hän on vastuussa markkinointiorganisaation ja kaikkien yrityksen markkinointitoimenpiteiden päivittäisestä johtamisesta. Roolissaan hän keskittyy liidien skaalaamiseen, Cision-brändin kasvattamiseen ja toteutuksen edistämiseen keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita vasten.

Ennen työskentelyään Cisionilla Maggie oli ensimmäinen TrueBluen markkinointipäällikkö johtaen yrityksen kunkin tuotemerkin digitaalista, brändimarkkinointi-, innovaatio- ja viestintästrategiaa. Hänellä on myös ollut useita markkinointijohtajan tehtäviä Alightilla ja Aon Hewittillä, ja hän työskenteli 15 vuotta Bank of Americassa johtaen markkinoilletulosuunnitelmien kehitystä.

Markkinointijohtajan asiantuntijuutensa lisäksi Maggie on myös vahva kulttuurijohtaja, joka tukee LGBTQ+ -liikettä ja luo mentorointiohjelmia monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi työpaikalla. Useat toimialajärjestöt ja vertaisryhmät ovat antaneet hänelle tunnustusta työstään ja tuestaan.

Maggie on saanut päästötodistuksen Hamilton Collegesta ja suorittanut MBA-tutkintonsa Northwestern University -yliopiston Kellogg School of Management -yksikössä. Hän asuu tällä hetkellä Chicagossa ja toimii vapaaehtoisjäsenenä Peer 150 Marketing Advisory Boardissa ja mentorina The Marketing Academy US -organisaatiossa auttaen kehittämään ja rohkaisemaan huippuosaajia markkinointi-, mainonta- ja viestintäaloilla.
Paul Dumas
Henkilöstöpäällikkö
Paul Dumas toimii Cisionin henkilöstöpäällikkönä, ja hän on vastuussa Cisionin globaalin henkilöstöstrategian toteuttamisesta. Dumas on työhön osallistuva henkilöstöpäällikkö, jonka intohimo on kehittää työkulttuuria ja tarkoitusta, joka sitouttaa henkilöstöä voimakkaasti.

Dumas’lla on ollut uransa aikana useita ylemmän toimihenkilön paikkoja henkilöstöhallinnossa ja viime vuosina hän on toiminut henkilöstöpäällikkönä Fiserv, Inc:llä ja US Anesthesia Partnersilla. Fiservin palveluksessa Paul otti käyttöön muodollisia monimuotoisuus- ja osallisuuskäytäntöjä, paransi työntekijöiden sitoutuneisuutta ja kehitti osaamisenhallintajärjestelmiä. Paul keskittyy voimakkaasti tehokkaiden rekrytointiprosessien kehittämiseen, osaamisen kehittämiskäytäntöihin, muutoksenhallintaan ja työntekijöiden sitouttamisstrategioihin. Hän on kokenut liiketoiminnan johtaja ja lisäksi menestynyt henkilöstöjohtaja, joka on myös ollut kolme viimeisintä vuotta menestyksekkään start-up-yrityksen, Workpays’n operatiivinen johtaja.

Paulilla on maisterin tutkinto henkilöstöhallinnon ja organisaatiokehityksen aloilta San Franciscon yliopistosta ja luonnontieteiden kandidaatin tutkinto Johnson & Wales -yliopistosta.
Kristie Scott
Lakijohtaja
Kristie Scottilla on yli 20 vuoden kokemus lakiasioista teknologiayritysten palkkalistoilla. Lakijohtajana Scottin vastuulla ovat erilaisten teknologia- ja yhtiösopimusten strukturointi ja neuvotteleminen, mukaan lukien ohjelmistolisenssit, kumppanuudet, toimittajasopimukset ja yrityskauppadokumentit, sekä yhtiön ja sen johtokunnan neuvominen hallinto- ja yrityskauppa-asioissa.

Ennen kuin Scott tuli Cisionille Vocusin kautta vuonna 2004, hän oli lakimiehenä langattoman teknologian alalla toimivassa Aether Systems, Inc:ssa asianajajana sekä luotonkäsittelyohjelmistojen toimittajassa Credit Management Solutionsissa. Ennen JD-tutkintonsa suorittamista hän kehitti ja ohjelmoi erilaisia ohjelmistosovelluksia sotilas-, ajanhallinta ja -tallennus- sekä luotonkäsittelyaloille.

Scott suoritti Bucknellin yliopistossa BS-tutkinnon pääaineinaan tietojenkäsittelytiede ja tekniikka. Hän suoritti JD-tutkintonsa Baltimoren yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Hän asuu Marylandissa aviomiehensä ja kahden poikansa kanssa.
Yujie Chen
Senior Vice President, Asia-Pacific
Yujie Chen toimii Cisionin Aasian ja Tyynenmeren -alueen johtajana. Hän on vastuussa alueen strategisesta suunnasta ja liiketoiminnan laajentamisesta.

Chen aloitti PR Newswirella työskentelyn vuonna 2003 Kiinan mediajakeluverkoston kehittämisen johtajana. Hänen roolinsa laajentui myöhemmin kattamaan myynnin ja markkinoinnin, toimitus- ja asiakaspalvelun sekä tuotekehityksen ja innovaation. Tiiminsä kanssa Chen pani alulle kaupallisen uutisjakelun markkina-alueella, jonka tulevaisuuteen harva uskoi. Chenin johdossa PR Newswiresta tuli hallitseva uutisjakeluja, tilinpäätöstietoja sekä mediapalveluita ja -seurantaa tarjoava yritys Kiinassa. Hänet ylennettiin yhtiön koko APAC-alueen johtajaksi vuonna 2013. Tällä hetkellä hän johtaa yli 200 ammattilaisen tiimiä, jotka työskentelevät yli tusinassa toimistossa ympäri APAC-aluetta, palvellen tuhansia maailmanlaajuisia ja paikallisia asiakkaita heidän viestintätarpeissaan.

Chen on työskennellyt monilla media- ja julkaisusektoreilla ennen uraansa PR Newswirella. Hän on työskennellyt useissa rooleissa muun muassa CNBC Asialla, Deluxe Global Medialla ja Beijing Televisionilla. Chenillä on MBA-tutkinto UCLA:n Anderson School of Managementista.
Ulrik Larsen
Head of Falcon
Ulrik Larsen on Cisionin Head of Falcon. Tässä tehtävässä hän hyödyntää kokemustaan Falcon.io-yhtiön toimitusjohtajana vahvistaakseen Cisionin asemaa sosiaalisen median hallinnan johtajana viestinnässä.

Larsenilla on kaksi vuosikymmentä kokemusta liiketoiminnasta markkinoinnin ja teknologian välisellä rajapinnalla. Tekniikan puolella hän toimi yhtenä Oraclen konsulttitiimin nuorimmista insinööreistä. Myöhemmin hän rakensi pienellä tiimillä maailmanlaajuisen yhteisöalustan NetDoctor.comiin. Tämän kokemuksen avulla hän oli alusta asti mukana perustamassa skandinaavista sosiaalista verkostoa, jonka mediakonserni JP/Politiken lopulta osti.

Sen jälkeen Larsen oli mukana perustamassa pientä teknologiakonsulttitoimistoa, joka työskentelee johtavien brändien ja toimistojen kanssa. Kasvatettuaan sen asiakaspohjaa, teknologiapinoa ja henkilöstöä hän johti oheisyritystä, jonka alkuperä oli sosiaalisen median hallintatuotteessa, josta tuli lopulta nykyään Cisioniin kuuluva Falcon.io.
Michael Laxineta
Head of Global Insights
Michael Laxineta otti vastaan Cisionin Head of Global Insightsin tehtävät vuonna 2020 toimittuaan Bulletin Intelligencen presidenttinä. Laxineta liittyi Bulletin Intelligenceen vuonna 2013 vastattuaan sitä ennen Bulletin Healthcare ja Bulletin Media -tytäryhtiöistä, jotka toimittavat päivittäin tärkeitä tiedotteita yli miljoonalle maan johtavien järjestöjen, kuten esimerkiksi American Medical Associationin, jäsenelle.

Laxineta aloitti uransa sanomalehtijulkaisutoiminnassa ja on sittemmin toiminut johtotehtävissä markkinoiden johtavissa yrityspalveluissa ja sisältömarkkinointiyrityksissä. Näissä tehtävissä hän keskittyi useiden eri toimialojen asiakkaille tarjottuihin kehittyneisiin ja innovatiivisiin räätälöityihin ratkaisuihin.

Laxinetalla on maisterintutkinto Pennsylvanian yliopiston Wharton School of Business- ja School of Engineering -korkeakouluista ja liiketalouden kandidaatintutkinto Etelä-Kalifornian yliopiston Marshall School of Business -korkeakoulusta.