LinkedIn-käyttäjät julkaisivat vuonna 2016 noin 130 000 postausta viikossa. Vaikka luku voi tuntua pieneltä esimerkiksi Facebookiin, Twitteriin tai Instagramiin verrattuna, kannattaa muistaa että moni kokee LinkedInin ensisijaisena ammatillisen profiloitumisen kanavana. Ohessa kolme vinkkiä LinkedIn-sisällön tuotantoa ja optimointia varten!

1. Huomioi ainutlaatuinen demografia

LinkedInin demografia on moneen muuhun sosiaalisen median kanavaan verrattuna varsin poikkeuksellinen. Suurin osa käyttäjistä on täyttänyt 30 vuotta ja suorittanut vähintään korkeakoulutasoisen tutkinnon. Huomattava osuus LinkedIn-käyttäjistä ei aktiivisesti käytä kanavaa lainkaan oman sisällön tuotantoon, mutta seuraa silti säännöllisesti etenkin suljetuissa ryhmissä julkaistavaa sisältöä. Näin ollen LinkedIn tarjoaa erinomaisen alustan ammatilliseen profiloitumiseen ns. thought leadership -tyyppisen sisällön avulla.

2. Hyödynnä blogipostauksen rakennetta

Laadukas LinkedIn-sisältö on helposti luettavissa ja omaksuttavissa. Blogipostauksille ominainen tyyli ja rakenne toimii erinomaisesti myös LinkedInissä, joten sitä kannattaa hyödyntää lukijoita ja linkityksiä tavoiteltaessa. Huomioi ainakin seuraavat asiat:

  • Käytä alaotsikointia sisällön selkeään jaotteluun
  • Käytä lihavointia ja kursivointia korostaaksesi sisältösi avainkohtia
  • Linkitä sisältöösi littyviin lähteisiin
  • Käytä kuvia – etenkin pääkuva on tärkeä kiinnostuksen herättäjä

3. Laadi sisältö mobiili edellä

LinkedInin mobiilisovellukset ovat viime aikoina kehittyneet huomattavasti, joten sisällöntuotannossa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota mobiilin kannalta keskeisiin elementteihin kuten otsikointiin ja upotettuun mediaan.

Otsikointi

Vetoava otsikointi on erityisen tärkeää mobiililaitteilla luettavassa sisällössä, sillä usein lukija päättää pelkän otsikon perusteella aikooko tutustua sisältöön tarkemmin vai ei.

Upotettu media

LinkedIn-sisältöön on mahdollista upottaa mielenkiintoa nostattavaa rich mediaa (mm. YouTube-videot, Soundcloud-tiedostot). Etenkin mobiililaitteista luettuna upotettu multimedia saattaa joskus näyttää sekavalta ja ruuhkaiselta, joten sen käytössä kannattaa olla maltillinen.

Ota yhteyttä ja pyydä esittely
Communicate Like Never Before.
Request A Demo