Olipa kyseessä tietoturvaan kohdistuva uhka tai haasteellinen asiakaspalvelutilanne sosiaalisessa mediassa, jokaisella yrityksellä tulisi olla kriisiviestintätiimi, joka on tarpeen vaatiessa valmis ottamaan tilanteen haltuun mahdollisimman nopeasti. Yrityksen koko on toki tiimiä koottaessa ratkaisevassa asemassa, mutta usein kannattaa aloittaa seuraavista neljästä jäsenestä:

1. Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja saa usein ensimmäisenä tiedon kriisitilanteen ilmenemisestä ja hän on koko yrityksen johtajana luonnollinen vetäjä myös kriisiviestintätiimille. Toimitusjohtaja on monissa tapauksissa myös ensimmäinen valinta edustamaan yritystä julkisuudessa kriisin sattuessa.

2. Viestintäjohtaja

Viestintäjohtaja on sopiva henkilö laatimaan yrityksen kriisiviestintästrategiaa, sillä heillä on usein arvokasta kokemusta etenkin mediasuhteiden hallinnasta. Viestintäjohtajalla on usein myös henkilökohtaisia pitkäkestoisia suhteita median edustajiin, joita kriisitilanteessa on mahdollista hyödyntää yrityksen näkökulman esille tuomiseksi. Joissakin tapauksissa viestintäjohtaja omaksuu kriisiviestintätiimissä myös ensisijaisen spokespersonin roolin.

3. Osastojen johtajat

On vaikea ennustaa, mihin kriisi kohdistuu, joten yrityksen eri osastojen ja toimintojen vastuuhenkilöiden tulee varautua hoitamaan omaan toimialaansa kohdistuvia tilanteita. Osaston johtajan tulee kriisin sattuessa välittömästi informoida asiakasrajapinnassa työskenteleviä alaisiaan siitä, miten tilanne kommunikoidaan asiakkaille.

4. Lainopillinen edustaja

Kriisin sattuessa kannattaa konsultoida yrityksen lakiosastoa tai käyttää ulkopuolista juridista apua mahdollisten laillisten seuraamusten kartoittamiseksi ja minimoimiseksi. Pidä kuitenkin mielessä, että vaikka laillisten seuraamusten ymmärtäminen onkin tärkeää sekä yrityksen maineen että mahdollisten kriisistä aiheutuvien kustannusten kannalta, lainopilllisen edustajan ei tulisi koskaan johtaa kriisiviestinnän toimia tai strategian laadintaa.

Ota yhteyttä ja pyydä esittely
Communicate Like Never Before.
Request A Demo