Maksimaalisen verkkonäkyvyyden varmistamiseksi sisällöntuottajien on pysyttävä mukana hakukoneiden kehityksessä. Seuraavassa Mike Moranin ja Bill Huntin “Search Engine Marketing, Inc.: Driving Search Traffic to Your Company’s Website.” -teoksen vinkit otsikon ja katkelman optimointiin!

Mitä sisältö oikeastaan on?

Sisällöksi voidaan laskea lähes kaikki mitä yrityksen verkkosivuilta löytyy ja mitä sisällöntuottaja voi hakukoneille tarjota. Esimerkiksi landing paget ovat ehdottomasti sisältöä, samoin blogipostaukset, videot ja jopa ostetut AdWords -mainokset.

Kun haluat parantaa hakukoneoptimointiasi, sinun pitää ennen kaikkea kehittää sisältöäsi. Hakukonemenestyksen kehitystä kannattaa seurata säännöllisesti keskeisten mittareiden kuten rankingin, viittausten ja konversioiden avulla. Lue lisää hakukoneoptimoinnista tästä oppaasta.

Tutustu analytiikkaan ja avainsanoihin On hyvä tutkia millaisia tuloksia hakukoneet antavat avainsanoillasi. Jos käytössäsi on Google-tili, niin muista kirjautua ulos ennen hakusanojen testaamista välttyäksesi personoiduilta hakutuloksilta.

Hakutulokset kannattaa huomioida markkinointiviestinnän painopisteitä suunniteltaessa. Jos esimerkiksi avainsanojesi hakutulokset koostuvat videoista ja blogipostauksista, ei kannata keskittyä liiaksi verkkosivujen optimointiin. Jos taas pidät hallussasi orgaanisten hakutulosten kärkisijaa, voit laajentaa näkyvyyttäsi ja vallata enemmän tilaa tulossivulta maksettujen AdWords -mainosten avulla.

Tasapainota otsikkosi

Otsikko on orgaanisten hakujen tärkein osa, joka auttaa hakukoneita ymmärtämään, mitä sisältösi käsittelee. Otsikoksi luetaan esimerkiksi verkkosivun otsikkotagi, blogipostauksen otsikko ja YouTube-videon nimikenttä.

Otsikoinnissa piilee kaksiteräinen miekka, joten huolellinen tasapainottaminen on tarpeen! Otsikon sisältämät avainsanat ovat paras keino kasvattaa sisällön näkyvyyttä hakukoneiden silmissä – samalla kuitenkin liian monen avainsanan käyttö otsikossa karkottaa sekä hakukoneet että potentiaaliset lukijat. Kultainen keskitie on siis tässäkin kohtaa paras neuvo.

Näin optimoit otsikon

Hakukoneiden kannalta otsikon ihannepituus on 55-70 merkkiä. Osa asiantuntijoista suosii pidempiä otsikoita lisäavainsanojen vuoksi, kun taas toisten mielestä lyhyet otsikot vetoavat paremmin lukijoihin. Kokeile rohkeasti millainen otsikointi tuntuu luontevimmalta oman kirjoitustyylisi ja sisältösi aiheen kannalta.
Laadi otsikoita, jotka sisältävät keskeiset avainsanasi. Kun räätälöit sisältösi huomioimaan kohdeyleisösi todennäköisimmin käyttämät hakusanat, kasvatat huomattavasti menestysmahdollisuuksiasi hakukonetuloksissa. Yritysnimen käyttö otsikossa ei aina ole hyödyllistä, varsinkaan jos kyseessä ei ole laajalti tunnettu brändinimi. Useiden eri avainsanojen käyttö samassa otsikossa puolestaan on haasteellista, sillä tila loppuu nopeasti kesken, jolleivät sanat ole loogisesti keskenään yhdistettävissä.

Vältä myös turhien täytesanojen käyttöä, jotka vievät tilaa parantamatta hakukonetuloksiasi ja tuottamatta lisäklikkauksia.

Näin optimoit katkelman

Katkelman tulee ensijaisesti kuvata ja vastata tarkoin viittaamansa sivun sisältöä. Vaikka katkelmien merkitys hakukoneiden kannalta on pienentynyt, kannattaa varmuuden vuoksi edelleen huolehtia niiden muotoilusta.

Laadi siis sisältöäsi napakasti kuvaava teksti, joka vahvistaa tavoittelemaasi brändi-imagoa ja kiinnitä erityistä huomiota avainsanojen käyttöön. Voit saavuttaa dramaattisia tuloksia hyvinkin yksinkertaisin keinoin, kuten esimerkiksi vaihtamalla katkelmassa esiintyvät tuotenimet avainsanoihin.

Ajankohtaista sisältöä

Tutkimuksemme mukaan suomalaistoimittajat saavat sähköposteihinsa jopa satoja lehdistötiedotteita viikottain. Tiedotetulvasta voikin olla hankala erottua. Uuden työkalumme avulla voit nyt testata, ovatko oman […]

16/10/2019

Cisionin vuosittainen toimittaja- ja viestijätutkimus paljasti, että myös suomalaistoimittajat ovat huolissaan sananvapauden tilanteesta ja moni kokeekin lehdistönvapauden kaventuneen viimeisen vuoden […]

10/10/2019