helmik. 18, 2021 / in Sijoittajaviestintä / by Oskar Larsson

Kuinka viestit tehokkaasti taloudellisista asioista muille kuin taloustieteilijöille ja mikä rooli kommunikaatiolla on sijoittajasuhteissa ja talousviestinnässä? Magnus Bild on toiminut talousviestinnän dosenttina Tukholman kauppakorkeakoulussa ja on nykyään partnerina koulutusyrityksessä Bild & Runsten Financial Learning. Keskustelimme hänen kanssaan siitä, kuinka voi yksinkertaisia keinoja hyväksikäyttäen tehdä talousviestinnästä ymmärrettävää ja houkuttelevaa jopa niille, jotka eivät puhu talousjargoneilla.

Kuinka tärkeää mielestäsi talousviestintä on?

Mielestäni kaikki viestintä on erittäin tärkeää. Ensimmäinen askel onnistumiseen on olla tietoinen informaation ja kommunikaation eroista ja elää sen säännön mukaan. Entisenä opettajana näen suuren eron opettamisen ja oppimisen välillä. Olin aikaisemmin vastuussa kauppakorkeakoulun pedagogiikasta ja tapasin joskus hiipiä kuuntelemaan muiden luentoja. Joskus puhuessani luennoitsijan kanssa jälkikäteen hän saattoi sanoa, että “luulen onnistuneeni kattamaan kaiken” , alkoi minulla välittömästi soida hälytyskellot.

Kyse ei ole kaiken kattamisesta ja pelkästä opettamisesta, vaan oppimisesta ja siitä, kuinka paljon opiskelijat saivat luennosta irti. Vastaanottajien on oltava kaiken keskipisteessä, jotta viestinnästä tulee merkityksellistä.

Magnus Bild, Bild & Runsten Financial Learning

Miten talousviestintä on muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana ja mihin suuntaan ollaan menossa?

Talousviestintä on selvästi parantunut, koska se sisältää entistä enemmän grafiikkaa ja hienompia asetteluja, elementtejä, jotka ovat todella tärkeitä viestinnässä. Toisaalta, mielestäni nykyään käytetään yhä enemmän akronyymejä ja nelikirjaimisia lyhenteitä, joita ei sen enenpää avata. Yksi tapa selättää tämä ongelma on selittää huolellisesti, mitä lyhenteet tarkoittavat, ei pelkästään kertomalla esimerkiksi, että EBITDA on earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation. Kaikki, jotka eivät tiedä, että se on liikevoittoa ennen poistoja, eivät tule viisaammaksi lyhenteen sanojen avaamisesta.

Katsoessamme eteenpäin tulevaisuuteen, luulen, että viestinnän sunnitelmallisuus kehittyy yhä ja on mielenkiintoista nähdä, mitä mahdollisuuksia tekninen kehitys sallii viestinnän alalla ja avaako se lisämahdollisuuksia viestinnän räätälöinnin suhteen. Tällä tarkoitan suurelta osin sitä, että tuleeko meidän jakaa samaa sisältöä kaikissa kanavissa, jotta voimme hallita viestiämme, vai pitäisikö meidän mukauttaa viesti eri kohderyhmille heille sopivassa muodossa ja samalla pysyä johdonmukaisena. Haittanapuolena jälkimmäisessä on, että viesti voidaan tulkita liian hajanaisena.

Mikä on paras vinkkisi kommunikoida taloustieteestä muiden kuin taloustieteilijöiden kanssa?

Pyri löytämään vastine henkilökohtaisesta taloudesta. Yritä miettiä, mikä olisi vastaava asia yksityispuolella ja muista karsia kaikki kapulakieli ja hienostelu. Ajatellaan, että aiot keskustella nettovelasta, käyttökatteesta ja siitä, kuinka paljon yrityksen pitäisi ottaa lainaa. Muunna tämä sitten koskemaan henkilökohtaista taloutta. Kuinka suurella summalla olet valmis kiinnittämään talosi suhteessa vuosituloihisi? Tämä avaa keskustelun siitä, kuinka paljon olet valmis ottamaan lainaa ja se saa työntekijät ymmärtämään, mitä oikeasti tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseen.

On myös tärkeää olla suora, koska käyttöpääoman kaltaiset käsitteet muuttuvat erittäin abstrakteiksi, ellet ole itse ekonomisti. Kuulen usein yritysten edustajien puhuvan käyttöpääoman vähentämisen tärkeydestä, eikä se ole kovin hyvää viestintää, koska se ei ole riittävän konkreettista. Sen sijaan kannattaa kertoa, että tavoitteenamme on saada asiakkaamme maksamaan nopeammin.

Onko sinulla esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat onnistuneet paketoimaan talousviestinnän helposti ymmärrettävään muotoon?

Mainitsematta tai unohtamatta ketään, olen huomannut, että useat toimijat pärjäävät hyvin. He osaavat selittää taloustieteen käsitteet yksinkertaisella kielellä, esimerkiksi vuosikertomuksessa, jossa he menevät askeleen pidemmälle, kuin vain antamalla pelkän määritelmäsivun, jonka on luultavasti kirjoittanut talousosasto. Luettelo käsitteistä voi olla 100% oikein, mutta juuri siksi se ei ole välttämättä hyvin ymmärrettävissä. Mielestäni voisimme saada inspiraatiota antamalla jonkun muun organisaatiossa kirjoittaa käsiteluottelon omin sanoin, esimerkiksi vaikkapa jonkun viestintäosastolta.

Mitä yleisiä sudenkuoppia voi helposti välttää kommunikoidessa talousasioista?

Kiinnitä erityishuomio taloudellisiin tavoitteisiin, jotka voisi ilmaista paljon paremmin, etenkin sisäisesti, mutta myös ulkoisesti. Sen sijaan, että kerrot mitä aiomme tehdä ja heittää perään joku määritelmä, ota pikemminkin askel pidemmälle ja selitä miksi on tärkeää saavuttaa 10% eikä 8% tai 12%, ja kerro myös miten aiomme saavuttaa sen.
Lukiessani tiedotteita olen myös sitä mieltä, että kannattaa vetää yhteen mitkä ovat taloudelliset seuraukset ja kuvata selkeästi, mikä vaikutus niillä on kassavirtaan, tuloslaskelmaan ja taseeseen. Milloin ne ovat odotettavissa ja kuinka suuret ne ovat?

Lue lisää Cisionin sijoittajasuhdepalveluista.

Viimeisimmät julkaisut

Cisionin blogit

 • Mediasuhteet ja PR

  Saa uusimmat päivitykset PR:n, viestinnän ja markkinoinnin parhaista käytännöistä.

 • Cisionin kuulumisia

  Cisionin kuulumisia. Lue uusimmat tuoteuutiset

 • Sijoittajaviestintä

  Ajatusjohtajuus ja viestintästrategia johtajilta johtajille

 • Luokittelematon

  Blogi medialle ja mediasta, jossa on trendejä, vinkkejä, työkaluja, mediasiirtoja ja paljon muuta.