Maailmanlaajuisesti yli 100 miljoonan päivittäisen käyttäjän Snapchat on etenkin 2000-luvulla syntyneen ns. Z-sukupolven suursuosikki. Snapchatia ei kuitenkaan kannata leimata pelkäksi teini-ilmiöksi, sillä esimerkiksi Facebook hiljattain muokkasi kuvienlataustoimintojaan Snapchatia mukailevaksi. Snapchatilla on myös ollut merkittävä vaikutus sosiaalisessa mediassa jaettavaan sisältöön, joten sen merkitystä ei ole syytä vähätellä. Markkinointiviestinnän ammattilaisen kannattaakin sisäistää Snapchatista ainakin seuraavat viisi asiaa:

1. Ketkä käyttävät Snapchatia?

Ei liene yllätys, että Snapchatin käyttö painottuu nuoriin ikäryhmiin. Ikäjakauman todellinen mittakaava on kuitenkin melko uskomaton, kuten oheinen graafi osoittaa: Myös Snapchatin sukupuolijakauma on varsin jyrkkä, sillä n. 70% käyttäjistä on naisia ja 30% miehiä.

2. Miten Snapchat toimii?

Snapchatia voisi kuvailla mobiilioptimoiduksi ekosysteemiksi, sillä se on huomattavasti pelkkää kuvienjakoapplikaatiota monimuotoisempi kokonaisuus. Sen päätoimintoja ovat muun muassa:

  • Kuvien ja videoiden jakaminen
  • Kuvien muokkaus tekstein ja piirroksin
  • Videomontaasien jakaminen
  • Teksti- ja videochat
  • Käyttäjien väliset Snapcash-maksut
  • Sponsoroitu Discovery-sisältö

Kuten edellinen lista osoittaa, on Snapchat huomattavasti antamaansa ensivaikutelmaa monipuolisempi. Brändinäkökulmasta erityisen kiinnostava toiminto on esimerkiksi oma Snapchat-yhteisö, jossa voi jakaa sisältöä ja olla jäsenten kanssa vuorovaikutuksessa monin eri tavoin.

3. Mikä tekee Snapchatin sisällöstä erityistä?

Snapchat-kulttuuri perustuu ennen kaikkea aitouteen ja tietynlaiseen viimeistelemättömyyteen, mikä on jopa päinvastaista moniin suosittuihin visuaalisiin sosiaalisen median kanaviin verrattuna. Snapchat on luonteeltaan myös äärimmäisen dynaaminen ja nopeatempoinen.

Tiivistettynä Snapchatin sisällön erityisyys piilee sen eksklusiivisuudessa. Selaamalla esimerkiksi tarjolla olevia live-tapahtumia Snapchat-käyttäjät voivat huoliteltujen videoiden sijaan tarkastella aitoja mobiililaitteilla kuvattuja tunnelmia paikallaolijoiden välittämänä. Discovery-osiosta löytyy puolestaan nimenomaisesti Snapchatia varten tuotettuja sponsoroituja sisältöjä, jotka noudattelevat tyyliltään kanavalle tyypillistä ilmaisua.

4. Miten brändit hyödyntävät Snapchatia?

Snapchatin ensisijainen fokus on liiketoiminnan sijaan käyttäjäkokemuksessa, eikä se sisällä esimerkiksi orgaanisen suoran linkityksen tai uutiskirjetilaajien keräämisen kaltaisia markkinointiviestinnässä yleisesti hyödynnettyjä toimintoja. Myös Snapchat-kampanjoinnin tulosten mittaaminen ja todentaminen on hankalaa, joten yritykset joutuvat turvautumaan vaikkapa kampanjakoodien seurannan kaltaisiin karkeisiin mittareihin. Tällä hetkellä käytännössä useimmat yritykset ja brändit toimivat Snapchatissa aivan tavallisina käyttäjinä. Tämä tarkoittaa sitä, että muiden käyttäjien tulee lisätä yrityksesi kanavaan voidakseen nähdä julkaisemaasi sisältöä. Snapchat-menestyksesi riippuukin siis kyvystäsi tuottaa ja julkaista kohdeyleisösi kiinnostavaa ja kanavan tyyliin soveltuvaa sisältöä!

Yksi brändinäkökulmasta miettimisen arvoinen sisältötaktiikka on Snapblast, joka tarkoittaa lyhyellä aikajänteellä toteutettua kuva- ja videojulkaisujen purskahdusta.

5. Miltä Snapchatin tulevaisuus näyttää?

Snapchatin listautumisesta pörssiin on puhuttu viime aikoina enenevässä määrin, mikä ennakoi laajentumista ainakin mainostusmahdollisuuksien sekä kohderyhmän osalta. Varmaa lienee ainakin se, ettei Snapchat lähitulevaisuudessa ole mainostajien näkökulmasta sama väline kuin nyt. Myös käyttäjäkokemus tulee varmasti uudistumaan kohderyhmän laajentumisen myötä. Aika näyttää hylkäävätkö teini-ikäiset ja nuoret aikuiset Snapchatin siinä vaiheessa kun näiden vanhemmat ja isovanhemmat alkavat käyttää sitä.

Yhteenveto

Nuoresta ydinkohderyhmästään huolimatta Snapchatia ei kannata aliarvioida, vaikkei se olekaan kaikille yrityksille ja toimialoille soveltuva tai edes relevantti kanava. Snapchatista kannattaa ymmärtää ainakin se, että kyseessä on monitahoinen viestinnän väline, joka keskittyy tarjoamaan mobiilikäyttäjille ainutlaatuisia kokemuksia tyylillisesti muista kanavista erottuvan sisällön välityksellä.

Ota yhteyttä ja pyydä esittely
Communicate Like Never Before.
Request A Demo