Cision tietosuojaseloste

 Cision Finland Oy on sitoutunut suojaamaan sivustomme kävijöiden yksityisyyttä ja haluamme aktiivisesti tiedottaa henkilötietojen suojaamisessa noudattamistamme periaatteista. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta.

Henkilötietolain  (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Cision Finland Oy
Salomonkatu 17B
00100 Helsinki
Puh. 020 786 2590

2. Rekisteriasioista vastaava

Hannu Pitkänen
Content Specialist

Cision Finland Oy
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki
Puh. 0400 800 276

3. Rekisterin nimi

Cisionin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Markkinointi

5. Rekisterin tietosisältö

Etunimi
Sukunimi
Sähköpostiosoite
Tehtäväalue
Puhelinnumero
Yritys/yhteisö
Postiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Sisällön lataaja

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Cision Finland Oy:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

B. Atk:lle talletetut tiedot
Tiedot käsitellään luottamuksellisina, eikä niistä saa antaa tietoja muihin kuin markkinointitarkoituksiin. Rekisteri sijaitsee Cision Finland Oy:n palvelimella, valvonnassa ja ylläpidossa.